நீர் இறைக்கும் இயந்திரம்

செல்லியாதீவு பாடசாலைக்கு எம்மால் கட்டிக்கொடுக்கப்பட்ட கினத்திலிருந்து பாடசாலைக்கு நீர் இறைக்கும் இயந்திறத்துக்கு நிரந்தரமான பாதுகாப்பு அறையும் அமைத்து கொடுக்கப்பட்டது. இதை வழங்குவதற்கு அதரவு வழங்கிய அனைவருக்கும் முண் நின்று செயல்பட்ட பூநகரியை சேர்ந்த திரு செல்வக்குமார் திரு நந்தகுமார் ஒத்துழைப்பு வழங்கிய பாடசாலை அதிபர்களுக்கும் எமது நன்றிகளை தெரிவித்து கொள்கின்றோம்.

well2

well1